Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • marcinswiecicki
  • po
  • videoPoseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych wraz ze stanowiskami: Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-28 12:07

Zobacz także:Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych wraz ze stanowiskami: Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-28 11:21

Zobacz także:
Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 15:48

Zobacz także:Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 14:39

Zobacz także:Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Marcin Święcicki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Umocnienie praw konsumenta usług finansowych niewątpliwie jest ważne i dobrze, że taki projekt omawiany jest podczas obrad Sejmu.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 15:14

Zobacz także:Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338). Poseł Marcin Święcicki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dobrze, że taki projekt jest, że się pojawił. Mam nadzieję, że w tej kadencji zdążymy go... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 13:44

Zobacz także:Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Marcin Święcicki:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie dotyczące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Tajwanem. Wspomniał pan w swoim przemówieniu, że negocjujemy takie umowy nawet z Etiopią i Senegalem.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:31

Zobacz także:Poseł Marcin Święcicki - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Marcin Święcicki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym najpierw powiedzieć o stosunkach z Rosją, bo opozycja zarzuca, że byliśmy naiwni, że niczego nie przewidzieliśmy, nie poznaliśmy się na Rosji. Ja sobie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:07

Zobacz także: