Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lukaszkrupa


Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (druki nr 1616 oraz 1643). Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota przedstawię stanowisko klubu do sprawozdania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 22:16Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627). Poseł Łukasz Krupa:     Dwa krótkie pytania pod adresem ministerstwa. Pierwsze: Czy właśnie te zapisy dotyczące gazu w postaci sprężonej, czyli CNG, które w konsekwencji wpłyną pewnie na podwyżkę cen tego paliwa, są celowe, tj. czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 16:58Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627). Poseł Łukasz Krupa:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zawartego w druku nr 1627.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 16:37Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

39 i 40 punkt porządku dziennego:   39. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk nr 1503).   40. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców (druk nr 1504). Poseł Łukasz Krupa:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odniosę się do poruszanych podstawowych kwestii. Pierwsze uwagi mam do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 15:17Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

39 i 40 punkt porządku dziennego:   39. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk nr 1503).   40. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców (druk nr 1504). Poseł Łukasz Krupa:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu wnioskodawców założenia projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 14:15Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Poseł Łukasz Krupa:     Pani Marszałkini! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Kiedy na tej sali dyskutowaliśmy o projektach Ruchu Palikota mających na celu zwiększenie dochodów budżetowych, jakie wprowadza wiele krajów europejskich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 11:16Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 1575 i 1600). Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt, nad którym procedujemy, jeśli wejdzie w życie, to będzie pewnego rodzaju precedensem, bo w kolejnych latach i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 13:17Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Łukasz Krupa:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Województwo kujawsko-pomorskie jest specyficznym województwem na tle innych województw. To jeden z dwóch duopoli w Polsce, czyli województw, które mają dwie stolice. W Toruniu mieści się urząd marszałkowski, który dzieli środki unijne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 12:27Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

12, 13 i 14 punkt porządku dziennego:   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 14:58Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1575). Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 17:02