Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lukaszkrupa


Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739). Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Twój Ruch przedstawię stanowisko klubu wobec proponowanych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 16:25Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych    (druki nr 2603, 2421 i 2726). Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 00:42Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 2483) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 12:15

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 16:23Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587 i 2587-A) - trzecie czytanie. Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tutaj proste pytanie - wielu lekarzy, którzy byli lub są konsultantami, mówi o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 11:00Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A) - trzecie czytanie. Poseł Łukasz Krupa:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sytuacja pielęgniarek i położnych w Polsce jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 10:30Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A) - trzecie czytanie. Poseł Łukasz Krupa:     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ten - tak jak każdy z tych trzech... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 10:04Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

Sekretarz Poseł Łukasz Krupa:     W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:     - Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego ˝Społeczeństwo FAIR˝ - godz. 12,     - Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, posiedzenie wyjazdowe - godz. 14,    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 09:30