Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubuskie
  • sld
  • video
  • wystapienia


Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Bogusław Wontor:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pan poseł Tadeusz Tomaszewski mówił już na temat deregulacji zawodu trenera i instruktora, przywołał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 08:43

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r.,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 22:59

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r.,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 22:49

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 466 i 794). Poseł Bogusław Wontor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana marszałka i sprawozdawczej komisji regulaminowej. Czy podczas dokonywania podziału kompetencji z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 20:52

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Bogusław Wontor:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Pan premier w swoim wystąpieniu zapowiedział daleko idące zmiany w sferze polityki społecznej. Zmiany te są bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 17:45

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Bogusław Wontor:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam pytania do prokuratora generalnego. Pierwsze moje pytanie, panie prokuratorze, dotyczy tego, że ta sprawa pokazała nam, jakie są mechanizmy podczas... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 595 i 615). Poseł Bogusław Wontor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie do posła sprawozdawcy i do przedstawiciela... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 542). Poseł Bogusław Wontor:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym zadać dwa pytania, niezwiązane bezpośrednio z omawianym projektem ustawy, ale wynikające z ducha tej sali podczas... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 23:03

Zobacz także: