Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubuskie
  • psl


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3131 i 3171). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, po zapoznaniu się z poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 13:56

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3103). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Senatorze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 20:28

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy    (druki nr 2393, 2024, 2267 i 2981). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 09:56

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Kiedy Sejm Rzeczypospolitej oddawał w ręce Trybunału Konstytucyjnego orzekanie o zgodności ustaw z konstytucją, wtedy brał pod uwagę nie tylko ściśle... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 18:21

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374, 2842 i 2842-A) - trzecie czytanie. Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Po pierwsze, pan poseł Girzyński przytoczył moją wypowiedź. Mam prawo do sprostowania.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 22:10

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2859). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! To nadzwyczajne, że posłowie dążą do tego, żeby tak pracować prawie w każdej komisji. Najlepszy przykład.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 17:25

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2847 i 2917). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się ze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 16:34

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druki nr 2901 i 2921). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się ze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 19:19

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2874). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oświadcza, że ten projekt, jego zdaniem,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 18:46

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2872). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy popiera wniosek o skierowanie tego projektu do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 19:24

Zobacz także: