Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubuskie
  • psl


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3321). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 09:23

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3288). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego z dużym zainteresowaniem zapoznał się z przedstawionym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 21:35

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 3271 i 3280). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 13:42

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3103 i 3255). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 13:52

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Poprawki 1. i 2. łączą się ściśle z najtrudniejszym, albo jednym z najtrudniejszych problemów w Kodeksie cywilnym, a mianowicie ustalaniem odszkodowania,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 15:51

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3217 i 3235). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 12:57

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3218 i 3236). Poseł Józef Zych:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Po zapoznaniu się z poprawkami Senatu proszę pozwolić, że przypomnę prace nad Kodeksem karnym, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 12:35

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 3197). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 08:46

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Panie Senatorze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z senackim projektem ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 21:12

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3105). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oświadcza, iż projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 20:31

Zobacz także: