Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec procedowanego projektu ustawy.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 08:03

Zobacz także:Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947). Poseł Krzysztof Michałkiewicz:     Panie Marszałku! Pani Minister! Mam dwa pytania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 20:32

Zobacz także:Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947). Poseł Krzysztof Michałkiewicz:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 20:15

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Lech Sprawka:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 16:31

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Poseł Gabriela Masłowska:     Proszę Państwa! Powszechnie wiadomo, że przez Polskę przeszła ogromna fala sprzeciwu mieszkańców wsi i małych miasteczek wobec lokalizacji farm wiatrowych w bardzo bliskim sąsiedztwie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:46

Zobacz także:Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Poseł Adam Abramowicz:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na początku odniosę się do bardzo dziwacznej wypowiedzi pana posła Najdera, bo w Polsce to właśnie węgiel jest podstawą racjonalnej gospodarki, a OZE to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:46Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032). Poseł Gabriela Masłowska:     Wysoka Izbo! Straty wynikające z unikania opodatkowania poprzez nieujawnianie dochodów, od których płacony jest podatek przez osoby fizyczne, szacowany jest na 70... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 16:27

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z druku nr 3032 ma na celu opodatkowanie przychodów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 15:30

Zobacz także:Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan minister Dziekoński nie zrozumiał intencji mojej wypowiedzi, twierdząc, że to ja jako poseł opozycji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 13:52Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Zapowiedział pan nową politykę podatkową, przedstawiając projekt ustawy, której większość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 12:00