Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:08

Zobacz także:Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 03:15Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 3137 i 3152). Poseł Adam Abramowicz:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Energia odnawialna jest kilkukrotnie droższa od uzyskiwanej tradycyjnymi metodami, od węgla, od gazu. Trzeba zadać pytanie, czy państwo stać na to, żeby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 16:45Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3134 i 3165). Poseł Lech Sprawka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Podczas drugiego czytania rozpocząłem swoje wystąpienie od tego, że nie użyję w pierwszej frazie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 14:19

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Mam następujące pytanie. Nie podzielam opinii na ten temat przedstawionej przez panią poseł Skowrońską. My, jako posłowie, mamy prawo dowiedzieć się, czy organy władzy oraz podlegające im organy ścigania w danej, konkretnej sprawie podjęły jakieś... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 08:54

Zobacz także:Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 20:03Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-06 12:35Poseł Małgorzata Sadurska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515, 2701 i 2701-A) - trzecie czytanie. Poseł Małgorzata Sadurska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-06 11:04Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Po raz dziesiąty zadam to pytanie, ale je zadam. Proszę merytorycznie uzasadnić, dlaczego państwo nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 18:07

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy i zwołania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 08:31

Zobacz także: