Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • mazurek
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 19:33Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591 i 698). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd PO-PSL zyska na tej ustawie ok. miliarda złotych: 424 mln z tytułu likwidacji ulgi na Internet, a z tej korzysta ok. 4 mln osób, 160... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 11:10Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś w prasie czytamy m.in., że piramidy finansowe Amber Gold mogły służyć jako wygodna pralnia brudnych pieniędzy, bo Ministerstwo Finansów od ponad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 386 i 478). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie zarówno do wnioskodawców tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 386 i 478). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druki nr 408 i 422). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk nr 382). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytania do przedstawicieli wnioskodawców związane z Komisją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 348). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytania do wnioskodawcy są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! My, Prawo i Sprawiedliwość, tą poprawką chcemy zdjąć przymus pracy kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Chcemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 21:59