Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubelskie
  • mazurek
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga (druki nr 1784 i 1922). Poseł Beata Mazurek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że przyszły rok będzie Rokiem Oskara Kolberga, ponieważ należę do tych osób, które lubią kulturę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 19:14Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W przestrzeni publicznej pojawiły się opinie, że OFE to oszust, który... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 16:25Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   1) obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,   2) poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 17:07Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1885). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! (Gwar na sali)     (Głos z sali: To były wierne z SLD.) (Wesołość na sali)     Panie pośle, pan opowiadał z tej mównicy takie bzdury... (Gwar na sali)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 14:55Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 1654). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Miarą rozwoju cywilizacji jest to, czy ludzie niepełnosprawni mogą żyć i w miarę normalnie funkcjonować.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 18:19Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak wygląda rynek pracy i że jest on niezadowalający, wszyscy wiemy, więc może przejdę do konkretnych pytań.     Po pierwsze, czy nastąpi ujednolicenie standardów pracy urzędów pracy i agencji zatrudnienia? W ocenie wielu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 12:51Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 1384 i 1719). Poseł Beata Mazurek:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym zapytać, jakie jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 14:18Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy Karta Nauczyciela (druki nr 1293 i 1718). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 13:20Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskich projektach ustaw o:   1) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,   2) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,   3) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw,   4) zmianie ustawy o drogach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 12:21Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druki nr 1421 i 1721). Poseł Beata Mazurek:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam do pana następujące pytania: Dlaczego ludzie ze wsi i z małych miast nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 10:53