Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 21:42

Zobacz także:Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo z koalicji rządzącej mówili tutaj o tym, że to jest budżet sprawiedliwy, że dla wszystkich grup społecznych starczy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 14:27Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać trzy pytania. Pierwsze dotyczy subwencji oświatowej. Rząd w ubiegłym roku błędnie oszacował subwencję oświatową - w 2011 r. samorządy dostały na ten cel o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 14:27Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Subwencja oświatowa pokrywa średnio 70-80% kosztów utrzymania samorządowych szkół w miastach, w niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 14:27

Zobacz także:Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zabrać głos w trybie sprostowania. Panie ministrze, ta ustawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-17 13:12Poseł Marek Domaracki - Oświadczenie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już niedługo miną 103 lata, odkąd w Piotrkowie Trybunalskim powołano za sprawą robotników huty Kara Klub Sportowy Concordia. Karol Nowak, Roman Loźniak, Józef Gudermajer, Stanisław Tworek to jedni z nielicznych, dzięki którym futbol zaistniał w piotrkowskim grodzie.     Historia Concordii to droga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-17 13:12Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Istotą nowelizacji ustawy jest poprawienie stanu obecnego. Jaki jest stan obecny,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-17 13:12Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 4 stycznia odbyło się spotkanie zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, zespołu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-17 11:11Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Poseł Cezary Olejniczak:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dlaczego rząd PO-PSL nie zajął się tą sprawą od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli od października 2010 r.? Odpowiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 110 i 111). Poseł Dariusz Joński:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 00:48