Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 167 i 167-A).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 16 lutego 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Cieszę się, że po raz kolejny mówimy o polskiej oświacie. Mówiliśmy o tym wczoraj w nocy, przedwczoraj na posiedzeniu komisji, i to zarówno komisji oświaty, jak i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której jestem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 lutego 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Podam jeden z przykładów, takich dosyć jaskrawych, jak można obejść całą tę procedurę, o której mówiła pani minister, i ustawę o systemie oświaty.     Gmina Cieszanów. Burmistrz w tej gminie powołał spółkę obsługi gminnej. To... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38

Zobacz także:Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza (druki nr 100 i 148). Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.     Otóż ta dzisiejsza debata,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-30 18:20Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W momencie kiedy zadaję to pytanie, trwa jeszcze, choć już się kończy, protest przez Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi. W związku z tym chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-30 18:20Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do rządu. Dlaczego rząd, skoro wiedział już, że ceny paliw, szczególnie oleju napędowego, rosną w roku 2011, nie spróbował zwiększyć maksymalnej stawki zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, który jest zawarty w paliwie?... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 15:27Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2010 r. (druk nr 45) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 117). Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przysłuchuję... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 09:22Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2010 r. (druk nr 45) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 117). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 09:22Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 22:58

Zobacz także:Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 22:08