Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 17). Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym zadać panu pytanie. Otóż zgłosiła się do mnie na dyżur kobieta, która ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 181). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Możliwość stosowania oświadczeń zamiast zaświadczeń daje już dzisiaj art. 220 Kodeksu postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam pytanie odnośnie do postępowania dotyczącego mieszanek nasiennych roślin pastewnych dla ochrony... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Marek Domaracki - Oświadczenie z dnia 29 lutego 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje dzisiejsze oświadczenie to jednocześnie apel, apel do ministra sprawiedliwości. Panie ministrze Gowin, w związku z próbami deregulacji zawodów przewodnika i pilota turystycznego w imieniu zainteresowanych zwracam się do pana o zaniechanie deregulacji ww. zawodów. W krajach Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 17). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra rozwoju regionalnego z realizacji w 2010 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 (druk nr 49) wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 122). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. nową ulgę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 57) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (druk nr 155). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję, panie marszałku.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15