Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pociągi ED74 zakupione przez PKP Przewozy Regionalne zostały przejęte przez PKP InterCity. Chętnie przygotuję interpelację w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58
Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ciemność po pana wystąpieniu widzę, wielką ciemność w pana resorcie, panie ministrze. I widzę też taką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 150 i 189). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Konieczne jest podjęcie przez Sejm działań w celu ochrony edukacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 150 i 189). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani minister Szumilas - jak zwykle pani nie ma - pani w tej swojej takiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 150 i 189). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Padł tu taki argument, iż kurator oświaty będzie jednoosobowo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 175 i 222). Poseł Marek Domaracki:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Ruchu Palikota mam zaszczyt przedstawić opinię do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 175 i 222). Poseł Marek Domaracki:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Żeby tak za słodko nie było dla PO i PSL: szykuje się kolejny wielki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 193 i 220). Poseł Marek Domaracki:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o likwidacji delegatur są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 r. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Drodzy Przedstawiciele Służb Mundurowych! Kiedy słuchaliśmy w listopadzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35