Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto (druki nr 142 i 251). Poseł Marek Domaracki:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-30 08:30Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 192 i 252). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku z rządowym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-29 16:54Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 16 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym z inicjatywy klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbyła się debata na temat opóźnień przy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-21 23:01Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 219). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Moje pytanie będzie dotyczyć województwa łódzkiego, miasta Radomska. Czy ministerstwo może przyspieszyć remont przejazdów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Jeśli chodzi o autostradę A1, A2, pan minister mówił w swoim wystąpieniu o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Niczego mi nie zabrakło w pana przemówieniu - nieprzerwane pasmo sukcesów, Polska w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać pana ministra o zakupione przez PKP Przewozy Regionalne w 2007 r. pociągi ED74. Te pociągi zostały zakupione w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Skorzystam z okazji, że jest konstytucyjny minister dzisiaj na sali obrad i zadam kilka pytań związanych z dwutlenkiem węgla. W moim województwie w okręgu sieradzkim prowadzone są badania na szeroką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58