Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140 i 210). Poseł Cezary Olejniczak:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 264). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na tej sali, odkąd zostałem posłem, dyskutujemy albo o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 245). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej odnośnie do projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 245). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy w imieniu klubu przedstawiałem stanowisko, nawiązałem do tego, że klub Ruch Palikota zamierzał zmienić nazwę, ale później... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 245). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odniosłem wrażenie, że pan poseł... Rozumiem, że to był debiut, ale na tym polega ta praca, aby odpowiadać na pytania. Skoro pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05Poseł Marek Domaracki - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druki nr 179 i 271). Poseł Marek Domaracki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy prawdą jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący! Blisko 2 mln... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś wygrali Waldemar Pawlak i Donald Tusk, a przegrał polski... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze wniosek o przeprowadzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druki nr 232 i 259). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01