Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963). Poseł Marek Matuszewski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Ja chciałbym bardzo, żeby - nie zapoznałem się tak dokładnie z tą ustawą - te nowe metody zbierania danych statystycznych sprzyjały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 11:29

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! O tym, że czasu na dobre wprowadzenie tych projektów informatycznych, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 21:17

Zobacz także:Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999). Poseł Marek Matuszewski:     Panie marszałku, bardzo dziękuję.     Panie ministrze, gdy jadę na wczasy, obojętnie gdzie -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:42

Zobacz także:Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. Poseł Grzegorz Schreiber:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zasadzie dziękuję za jedno i drugie pytanie, ponieważ daje mi to możliwość odpowiedzenia na kłamstwa, które w obiegu medialnym państwo z Klubu Parlamentarnego Prawo... (Poruszenie na sali)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-10 09:37

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2985 i 2990). Poseł Piotr Polak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec uchwały Senatu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-09 08:13

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Piotr Polak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście wszystkie przedstawione przez pana posła wnioskodawcę propozycje są jak najbardziej zasadne, bo bezwzględnie przyczynią się do większej transparentności i dadzą większą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 13:13

Zobacz także:Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Grzegorz Schreiber:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym na wstępie podziękować za tę dyskusję, za wiele merytorycznych, ciekawych głosów odnoszących się zarówno do projektu, jak i do tego, czego w projekcie nie ma, a co mogłoby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 13:13

Zobacz także:Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Robert Telus:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ja mam pytanie do posła wnioskodawcy: Jak ta ustawa zabezpiecza przed wynoszeniem kart i tzw. oscylatorem? W takich miejscowościach, jak Opoczno, w małych miejscowościach to jest proceder... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 13:13Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Grzegorz Schreiber:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! ˝Jest długi katalog unormowań, które należy w Kodeksie wyborczym zmienić. Jest to bowiem zła ustawa. Jest to ustawa zawierająca wiele luk prawnych, ale nade wszystko jest to ustawa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 13:05

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2713) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2802). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 12:03

Zobacz także: