Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk nr 3106). Poseł Piotr Polak:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Temat F-gazów oczywiście jest bardzo ważny i istotny dla środowiska, ale przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 20:28

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 3130 i 3146). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:16

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 2516 i 3126). Poseł Piotr Polak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak słyszeliśmy, jeśli chodzi o merytoryczne zapisy w projekcie ustawy, panuje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:10

Zobacz także:Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

15 i 16 punkt porządku dziennego:   15. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3084).   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3099). Poseł Grzegorz Schreiber:     Dziękuję, panie marszałku.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-09 14:23

Zobacz także:Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 04 lutego 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3080 i 3100). Poseł Robert Telus:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Nie dostałem odpowiedzi na moje pytania. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie. To... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 12:46Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od kilku lat polska oświata niestety zmierza w złym kierunku, w szczególności pod rządami kolejnych pań minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 18:27

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam kilka pytań do pana posła sprawozdawcy. W dotychczasowym systemie wsparcia, panie pośle, zielona energia była zwolniona z podatku akcyzowego. Czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:46

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowane zmiany nie są nowym rozwiązaniem, bo w przeszłości te sprawy były już regulowane, tylko na nowo regulują zasady opodatkowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 16:27

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3034 i 3055). Poseł Piotr Polak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jak słyszeliśmy w tych dzisiejszych licznych wypowiedziach, mniej więcej do roku 2012 w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-17 14:12

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 19:48

Zobacz także: