Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r., w szczególności zaś: - funkcjonowania aplikacji Źródło, za pośrednictwem której gminy pozyskują dane o zmianach w ewidencji ludności i związanych z nią problemach przy sporządzaniu spisu wyborców; - braku szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury przechowywania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:55

Zobacz także:Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3244). Poseł Krzysztof Maciejewski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość opinii dotyczącej projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 14:32

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 2286). Poseł Piotr Polak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 12:48

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266). Poseł Piotr Polak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Oczywiście o bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych powinniśmy się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 11:55

Zobacz także:Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3185). Poseł Grzegorz Schreiber:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnieść się do projektu zmiany ustawy Kodeks wyborczy i kilku innych ustaw z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 19:15

Zobacz także:Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222). Poseł Krzysztof Maciejewski:     Panie marszałku, dwie kwestie. Po pierwsze, do pana posła przedstawiciela projektodawców. Nie powiedziałem, że zauważam drastyczne podniesienie kar, tylko że w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 18:25

Zobacz także:Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222). Poseł Krzysztof Maciejewski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyznam szczerze, że czytając przedłożony Wysokiej Izbie projekt dotyczący ruchu drogowego, przeżyłem spore rozczarowanie, bo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 18:12

Zobacz także:Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druki nr 1525 i 3207). Poseł Piotr Polak:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 07:23

Zobacz także:Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177). Poseł Marek Matuszewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Państwo Wnioskodawcy! No cóż, nie widziałem, aby kiedykolwiek przy projekcie obywatelskim tak atakowano wnioskodawców. A to pytano, kto napisał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 14:30

Zobacz także:Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196). Poseł Marek Matuszewski:     W trybie art. 184 pkt 1 regulaminu Sejmu. W takim trybie.     Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:     Panie pośle, chodzi panu o wniosek formalny?     Poseł Marek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 12:42

Zobacz także: