Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • polskiestronnictwoludowe


Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-21 22:26Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-21 18:56Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-21 17:49Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-20 22:09Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 20:08Poseł Michał Tomasz Pacholski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-23 12:07Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

33 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3464). Poseł Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dostosowanie przepisów dotyczących właściwości i funkcjonowania Straży Granicznej, a także zarządzania granicą państwową było podstawą do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 21:27

Zobacz także:Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 21:28