Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • ostrowski
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2180). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej oczywiście popiera przedłożony projekt ustawy. Uważamy, że ten projekt wpisuje się w całą strategię walki o uprawnienia i podmiotowe traktowanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 22:37

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2132 i 2214). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ten projekt ustawy jest typowym przykładem, jak - szukając rozwiązań konkretnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 12:26

Zobacz także:


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie poselskiego wniosku o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków (druk nr 2022). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawię stanowisko wobec wniosku o ogłoszenie ogólnopolskiego referendum... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 13:51

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1825) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1897). Poseł Artur Ostrowski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 10:28

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2096 i 2103). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie, Panowie Posłowie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 22:42

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Zapytanie z dnia 06 lutego 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Artur Ostrowski:     Dziękuję panu marszałkowi.     Panie ministrze, w Policji, obok funkcjonariuszy w mundurach, pracują cywilni pracownicy i bez tych pracowników trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Policji. Ta praca zasługuje na wielki szacunek również ze strony ministerstwa. Ta... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 08:43

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 10:43

Zobacz także: