Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • ostrowski
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2470 i 2523). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Po głębokiej i gruntownej analizie zaproponowanych przez Senat... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 07:54

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2013 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2300) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2451). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Pan minister Marek Michalak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 20:58

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw,   2) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw    (druki nr 1381, 2192 i 2462). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 09:17

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Z wypowiedzi pana premiera wynika, że zorganizowana grupa kelnerów ze wschodnim akcentem brutalnie zaatakowała polskie państwo. (Gwar na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-27 09:49

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Moje pytanie będzie dotyczyło węgla brunatnego, bo to jest najtańsze źródło energetyczne do produkcji energii elektrycznej. Kilka tygodni temu, panie ministrze, odbył się Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:57

Zobacz także:Dariusz Joński, Cezary Olejniczak i Artur Ostrowski - pytanie z 29 maja 2014 r.

17 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Badania dowodzą, że obecnie Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce przede wszystkim z powodu ruchu tranzytowego północ - południe, ale też wewnątrzaglomeracyjnego. Odkorkowaniu miasta... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 10:41

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2315 i 2391). Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Cel i idea tego projektu oczywiście są słuszne, natomiast zadziwiająca jest postawa pani minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 22:21

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2243 i 2322). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 14:16

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej (druki nr 1298 i 1974). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Temat jest poważny i debata też powinna być poważna, bez zbędnych emocji w tej sprawie. Omawiany projekt ustawy wprowadza obowiązkową jedną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-27 09:38

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Darmowy podręcznik dla każdego dziecka jest znakomitym, oczekiwanym pomysłem, popieranym również przez Sojusz Lewicy Demokratycznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 21:20

Zobacz także: