Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • ostrowski
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Artur Ostrowski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 16:05

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 21:17

Zobacz także:
Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2906 i 2942). Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To jest bardzo potrzebna ustawa. Debata nad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 20:08

Zobacz także:Romuald Ajchler, Cezary Olejniczak, Artur Ostrowski, Dariusz Joński i Ryszard Zbrzyzny - pytanie z 6 listopada 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Romuald Ajchler:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Sytuacja rolnictwa jest bardzo trudna i, cokolwiek by powiedzieć, nie widać zakończenia problemów, z którymi musi się zmierzyć polski rolnik. Proces destabilizacji wszystkich rynków rolnych następuje, ba,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 10:37

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127, 1127-A i 2797). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Intencją autorów tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 22:46

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Pani Premier! Wiele czasu w swoim wystąpieniu poświęciła pani premier Ukrainie, w związku z tym stwierdziła pani, że polskie rodziny oczekują wzrostu nakładów na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 11:19

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 2598). Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego SLD przedstawię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 21:01

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 27 i 479). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 13:25

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 2498 i 2570). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Niestety pan premier Donald Tusk opuścił salę. Może to oznaczać, że przestał wspierać pana ministra Sienkiewicza i pomagać mu.     (Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-12 12:50

Zobacz także: