Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • ostrowski
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 167 i 167-A).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 lutego 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Podam jeden z przykładów, takich dosyć jaskrawych, jak można obejść całą tę procedurę, o której mówiła pani minister, i ustawę o systemie oświaty.     Gmina Cieszanów. Burmistrz w tej gminie powołał spółkę obsługi gminnej. To... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 22:58

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 21:42

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Subwencja oświatowa pokrywa średnio 70-80% kosztów utrzymania samorządowych szkół w miastach, w niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 14:27

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Artur Ostrowski: Ślubuję. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: