Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • ostrowski
  • sld


Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 10:40

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-25 12:23

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-25 12:00

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druk nr 1990). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Przedstawiam stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej odnośnie do omawianego projektu ustawy.     Ta... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-11 12:38

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1066 i 1932). Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Projektowana ustawa ma przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 19:22

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Pierwszy problem dotyczy Tomaszowa Mazowieckiego, a konkretnie modernizacji dwóch linii kolejowych, to jest linii nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 20:30

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2013 roku.

26 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 13:59

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Chciałbym zwrócić uwagę pana premiera na rządowe... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 09:48

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1917 i 1952). Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Pani poseł Szumilas nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 23:13

Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1917 i 1952). Poseł Artur Ostrowski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Rozpatrujemy rządowy projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 22:38

Zobacz także: