Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lechsprawka
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-26 10:29

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1495 i 1601). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 08:15

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druki nr 380 i 1395). Poseł Lech Sprawka:     Panie ministrze, nie będę teraz szczegółowo tego przedstawiał, bo musiałbym zacytować całą stronę, natomiast jest problem, dlatego że wyodrębniono to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-15 22:37

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druki nr 380 i 1395). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ widzę na sali przedstawiciela ministra zdrowia, wrócę do problemu leków. Jedno konkretne pytanie. Panie ministrze, kiedy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-15 21:54

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druki nr 380 i 1395). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić opinię o poselskim projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-15 21:49

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1377). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Chyba nie zrozumieliśmy się absolutnie co do mojej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 21:55

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1377). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Zmieniłem pytanie po wypowiedzi pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 20:12

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1377). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 18:35

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Lech Sprawka:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-22 13:58

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 10 grudnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 755 i 920). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, która rośnie o 0,9% w stosunku do 2012 r., towarzyszą cztery różne wersje kalkulacji autorstwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-22 19:39

Zobacz także: