Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lechsprawka
  • lubelskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Dwa pytania. Na pierwszych konferencjach z premierem Tuskiem używaliście państwo wielokrotnie określenia ˝jeden˝. Proszę wyjaśnić w kontekście... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 21:38

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2132 i 2214). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pytania są następujące. Kim jest asystent nauczyciela w myśl ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 07:55

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Poseł Lech Sprawka:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy oraz ten, który jest na etapie konsultacji społecznych, pozostawiają wybór podręcznika na wszystkich poziomach. Jest to w jawnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-26 21:30

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2012 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-25 09:04

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2012 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-25 08:22

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2075 i 2141). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Myślę, pani minister, że nie zrozumieliśmy się co do tych terminów. Proponujemy identyczne terminy jak państwo: 1 września... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-22 18:27

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2075 i 2141). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister, czy nie żenuje pani sytuacja, że posłowie z pani ugrupowania zadają pani różne szczegółowe pytania? Po 5... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-22 17:45

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2075 i 2141). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W czasie debaty nad wotum nieufności dla ministra Arłukowicza pan premier Tusk powiedział: W każdej krytycznej sytuacji, wtedy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-22 11:51

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1917 i 1952). Poseł Lech Sprawka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dwa pytania. Pierwsze. W dalszym ciągu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 22:51

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-26 10:50

Zobacz także: