Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lechsprawka
  • lubelskie
  • pis
  • video
  • wystapienia


Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-26 21:28

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-26 21:23

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-26 20:45

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powiedział pan w swojej odpowiedzi, że takie nowatorskie rozwiązanie należy oceniać z pewnej perspektywy. Czy potrzebna jest specjalna perspektywa, żeby uznać rozwiązanie polegające na tym, że przepisy są identyczne dla konsylium przy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 11:43

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pierwsze pytanie: Czy łatwiej jest przygotować małe dziecko do dalszej edukacji w ciągu czterech, czy trzech lat? Od 1 lipca 2007 r., po... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 13:56

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3134 i 3165). Poseł Lech Sprawka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Podczas drugiego czytania rozpocząłem swoje wystąpienie od tego, że nie użyję w pierwszej frazie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 14:19

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Po raz dziesiąty zadam to pytanie, ale je zadam. Proszę merytorycznie uzasadnić, dlaczego państwo nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 18:07

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec procedowanego projektu ustawy.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 08:03

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Lech Sprawka:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 16:31

Zobacz także:Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Lech Sprawka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W uzasadnieniu do ustawy budżetowej, w części dotyczącej części światowej subwencji ogólnej, pojawił się taki dziwoląg. Otóż z jednej strony państwo piszecie, że ta część... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 15:44

Zobacz także: