Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kwiatkowski
  • po


Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Złożenie przysięgi przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Obejmując stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-27 15:37Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druki nr 1489 i 1521). Poseł Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 20:12Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,   3) rządowym projekcie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-28 20:02Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druki nr 1173 i 1206). Poseł Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam dobrą informację dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-25 12:42Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 marca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 1167 i 1191). Poseł Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym powiedzieć, że popieramy poprawkę, którą zaproponował Senat,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-23 23:03Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 marca 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 1167 i 1191). Poseł Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach odnośnie do uchwały Senatu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-23 23:03Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 marca 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). Poseł Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Chciałbym bardzo gorąco podziękować posłowi sprawozdawcy za tak precyzyjne i szczegółowe uzasadnienie potrzeby zmian ustawy Kodeks postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-08 12:12Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 604 i 1059). Poseł Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! (Gwar na sali, dzwonek) Zdając sobie sprawę z tego, że ten punkt porządku posiedzenia odbywa się 2,5 godziny później,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-11 20:21
Poseł Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 04 stycznia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 988). Poseł Krzysztof Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Odniosę się do pytań, które przedstawili panie i panowie posłowie. Pierwsze pytanie, pierwsza wątpliwość, która się pojawiła, zgłoszona... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-05 20:24