Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kotlinski
  • romankotlinski


Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (cd.) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 21:45Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji na forum Konwentu Seniorów, ponieważ wniosek, który będziemy teraz rozpatrywać, jest wnioskiem dotyczącym miliardów złotych. Chodzi o miliardy złotych tak potrzebne w naszym rolnictwie, przemyśle, górnictwie, służbie zdrowia. Te miliardy złotych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 07:33Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja z wnioskiem formalnym o ukaranie pana posła Wiplera przez Komisję Etyki Poselskiej.     A... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-17 15:40Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druki nr 2614 i 2757). Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koło Poselskie Bezpieczeństwo i Gospodarka, które mam zaszczyt reprezentować, uważa, że ustawa, której... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 08:56Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2620 i 2758). Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanując czas Wysokiej Izby, nie będę czytał uzasadnienia projektu ustawy. Należy przede wszystkim pochwalić pomysłodawców projektustawy i tych, którzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 20:52Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę sprostować kłamstwo pana posła z Platformy Obywatelskiej. Otóż w żadnym kraju europejskim nie ma zapisów podobnych do art. 196.     (Głos z sali: Siadaj.)     Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:32Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin (druki nr 2712 i 2717). Poseł Roman Kotliński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jestem zobowiązany przez swój klub do tego, aby przy każdej podobnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-18 09:34Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z aneksem pt. ˝Media publiczne˝ oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku (druk nr 2306) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 2530). Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 14:17Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego (druki nr 2108 i 2222). Poseł Roman Kotliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie będę powtarzał słusznych skądinąd zachwytów nad wielkim warsztatem i wspaniałymi dziełami Józefa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 08:49Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ˝WOLNA NIEDZIELA˝ o zmianie ustawy Kodeks pracy. Poseł Roman Kotliński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie wiem, na jaki temat obradował Konwent Seniorów...     (Poseł Teresa Piotrowska: To trzeba się dowiedzieć.)     ...ale chcę zgłosić wniosek o 5 minut... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-21 12:58