Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • korzeniowski
  • leszekkorzeniowski
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 16:52

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-28 13:38

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 13:15

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 15:12

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2846 i 2881). Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 13:47

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2683 i 2732). Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 17:35

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druki nr 2689 i 2729). Poseł Leszek Korzeniowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Praktycznie półtora roku temu ten projekt, jako projekt matka, został zaakceptowany przez Sejm. Po tym czasie, a właściwie już znacznie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 16:20

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 2068 i 2071). Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na temat tej ustawy będą się wypowiadali przedstawiciele poszczególnych klubów w ramach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 09:59

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Leszek Korzeniowski:     Bardzo dziękuję, pani marszałek. Mam krótkie pytanie: Czy Europejski Fundusz Morski i Rybacki zaprojektowany w perspektywie finansowej 2014-2020 przewiduje wsparcie akwakultury? Tylko tyle. Dziękuję uprzejmie. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 09:25

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby (druki nr 1720 i 1772). Poseł Leszek Korzeniowski:     Doczekałem się, tak.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początku powiem, że klub Platforma Obywatelska nie zgadza się z państwa wnioskiem o odwołanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 16:48

Zobacz także: