Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 3843 i 3900).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, który zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druki nr 3859 i 3944). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:02


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (przekazanej w trybie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:30


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat przebiegu aukcji na rezerwację częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:58


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 25 w sprawie umożliwienia włączania szkół mistrzostwa sportowego do istniejących zespołów szkółInformacja Ministra Zdrowia na temat badań lekarskich w sporcie - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat „Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych” - przedstawia Prezes Najwyższej Izby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 11:01


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Rozpatrzenie wniosku Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Burego.Zajęcie stanowiska w sprawie skierowania przez Marszałka Sejmu wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:00


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja na temat realizacji polonijnej akcji letniej w 2015 roku - przedstawia Minister Edukacji Narodowej.Informacja na temat XVII Światowych Igrzysk Polonijnych – Śląsk 2015 oraz XXIII Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego - przedstawiają: - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.Informacja na temat stanu prac Podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Raport na temat dzietności i sytuacji ekonomicznej rodzin w Polsce - referuje prof. dr hab. Irena Kotowska.Rozpatrzenie Informacji o wynikach kontroli koordynacji polityki rodzinnej w Polsce - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:32


Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja Ministra Gospodarki na temat oferty offsetowej związanej z postępowaniem przetargowym na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3837 i 3907).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 13:01


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Podsumowanie prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 14:00