Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja w sprawie przygotowań do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych za granicą w 2015 r. - przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodnicząca Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:31


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - sytuacji finansowo-organizacyjnej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w świetle postulatów płacowych zgłaszanych do Prezesa Rady Ministrów, - stanu prac nad konsolidacją urzędowej kontroli żywności w Polsce.Informacja Najwyższej Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji rządowej na rzecz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 14:59


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodnicząca Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 14:59


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia przewodniczący Komisji poseł Andrzej Orzechowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3965) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:03