Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jankulas


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:35Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2013 r. (druk nr 2852) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3125). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Przychylam się nie tylko do stanowiska Klubu Parlamentarnego PO, bo to jest samo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 13:13Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoki Sejmie! Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji ekonomicznej w ostatnich latach znajdują się Europa i nasz kraj.     (Poseł Józefa Hrynkiewicz: Tak, wiemy, proszę pana.)     Gdybyśmy nie mówili o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:17Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3042) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3044). Poseł Jan Kulas:     Bardzo dziękuję, panie marszałku,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-09 07:50