Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jankulas


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

37 punkt porządku dziennego: Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401). Poseł Jan Kulas:     Pani Marszałek! Szanowna Pani Rzecznik! Czcigodna Pani Minister! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-22 09:23Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

36 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie: - uczczenia ofiar przewrotu majowego 1926 roku, - uczczenia pamięci ofiar zamachu majowego 1926 r. (druki nr 3379, 3414 i 3416). Poseł Jan Kulas:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! (Gwar na sali)     Wicemarszałek Wanda Nowicka:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 12:28Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Kulas:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Mówimy o polityce państwa wobec rodziny, bo o tym de facto, wydaje mi się, trzeba by dyskutować, żeby nie drażnić wnioskodawców, którzy mówią o rzekomo opresyjnej ingerencji organów państwa. Dziś rozmawiamy już w kontekście przeszłości, i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 11:46Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mnie interesują dwie kwestie: wymiar społeczny i gospodarczy tego projektu ustawy. Panie ministrze, jestem posłem z woj.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-17 10:26Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 2674, 2715, 3161 i 3318). Poseł Jan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-16 12:01Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mój głos jest oczywiście głosem za przyjęciem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 22:01Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3369). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Jako poseł z województwa pomorskiego jestem żywo zainteresowany każdą ustawą, która ma wpływ nie tylko na losy regionu, ale szczególnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 12:39Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Kulas:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Chciałbym oczywiście pogratulować kolegom posłom z koalicyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo podzielamy te racje. Czytelnictwo, dostęp do książek, a pośrednio rozwój kultury to bardzo ważne tematy, nad którymi naprawdę warto się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:00Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2656 i 3375). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Szanowni... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 13:38Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Pani Minister!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 10:41