Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jandziedziczak
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 14:30

Zobacz także:
Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Jan Dziedziczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czasu jest mało, a pytań wiele, więc powiem w ogromnym skrócie.     Pierwsze pytanie, o wizerunek Polski za granicą, którego pewnym desygnatem była wypowiedź... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:31

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw - Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 18:36

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II (druki nr 1861 i 2931). Poseł Jan Dziedziczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chcielibyśmy spersonifikować dobro w XX w., na przełomie XX i XXI w., to niejednemu i niejednej z nas przyszedłby do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 16:01

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Dziedziczak:     Dziękuję uprzejmie.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zasadzie to jest podsumowanie debaty. To jest wielkie pytanie: Czy na pierwszym miejscu są pieniądze, tak jak chcą tego liberałowie, czy człowiek, tak jak chce tego ugrupowanie chadeckie, jakim jest Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 08:32

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz innych mniejszościach religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną tzw. Islamskie Państwo (ISIS) na obszarze północnego Iraku i Syrii (druki nr 2696 i 2721). Poseł Jan Dziedziczak:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 20:53

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Jan Dziedziczak:     Dziękuję bardzo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 08:43

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Jan Dziedziczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 08:35

Zobacz także:Poseł Jan Dziedziczak - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 2654). Poseł Jan Dziedziczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować inicjatorom tych zmian. Pod obywatelskim projektem zgromadzono aż 250 tys. podpisów, to jest bardzo duża liczba.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 17:09

Zobacz także: