Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM (marzec 2011 r. - styczeń 2012 r.) (druk nr 291) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2010 roku (druk nr 36) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 231). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj rozpatrujemy kolejną informację rządową na temat działań... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 12:06

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140 i 210). Poseł Jacek Kwiatkowski:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W podsumowaniu raportu napisano: ˝Dane te mogą świadczyć o braku celowości funkcjonowania tych programów pomocowych, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszyscy pamiętamy wiersz Juliana Tuwima z 1938 r. pod tytułem ˝Lokomotywa˝. Czytając go, można poznać realia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 163). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza (druki nr 100 i 148). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota wnoszę o 10 minut przerwy w obradach. Na sali plenarnej po długiej nieobecności pojawił się pan prezes Rady Ministrów Donald Tusk.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 22:07

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Padło wiele pytań, głównie o małych i średnich przedsiębiorców,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Może szybko, bo jest mało czasu. Prawa strona tyle mówi o niepodległości, o utracie niepodległości, o suwerenności. Może krótko powiem tak: mam małą propozycję, abyśmy wypracowali jakiś konsensus w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: