Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

31 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2011 roku˝ (druk nr 665) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 694). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W 2010 r. zaczęto w naszym kraju dyskusję na temat nowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po katastrofie pod Szczekocinami chyba cała Polska dowiedziała się o istnieniu pojęcia sygnał zastępczy. W skrócie przypomnę, iż umożliwia on warunkowy wjazd na szlak najczęściej w przypadku awarii urządzeń. Białe migające światło... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 09:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (druki nr 634 i 712). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 09:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 670). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Gdy patrzę tutaj na prawą stronę, to dziwi mnie to, drodzy państwo, że tak bronicie tego życia, a zarazem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 562). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam pytanie do przedstawicieli rządu: Ile kobiet poniżej 18. roku życia zachodzi każdego roku w niechciane ciąże? W jakim wieku są najmłodsze mamy? Czy są jakieś dane o ilości dokonywanych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:    2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).    3. Informacja prezesa Instytutu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 22:22

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Banki czy fundusze inwestycyjne, aby wprowadzić nowy produkt inwestycyjny na rynek, muszą uzyskać szereg zgód wewnątrzbankowych. Wdrażanie i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ostatnio byłem nad morzem, w Mielnie, w Darłowie, i widziałem tam wiele banerów ˝Nie dla atomu˝. Dlatego mam takie pytanie: Dlaczego rząd nie chce wziąć pod uwagę wyników referendów lokalnych? To jest ważna sprawa, ponieważ nikt tych ludzi nie pyta.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druki nr 408 i 422). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także: