Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • video


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Projekt ustawy przewiduje, że osoba, która dokonuje korekty płci, a pozostaje w związku małżeńskim, musi przed przystąpieniem do prawnej procedury sądowej rozwieść się. Słyszałem o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 20:48

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1785 i 1800). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 08:49

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Kiedy Główny Inspektorat Transportu Drogowego dostosuje się do orzecznictwa sądów administracyjnych i zmieni swoją naganną praktykę wzywania do zapłaty kary za każdy punkt kontrolny z osobna? Dzisiaj użytkownik drogi jest wielokrotnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 16:15

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 11:49

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wiele statystyk pan minister przedstawił. Jasno wynika z nich, że nasze społeczeństwo się starzeje. Mamy wiele programów aktywizacji zawodowej, w których często pojawia się kurs opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, a po ukończeniu takich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 08:28

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Zapytanie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Otrzymujemy coraz więcej materiałów wskazujących na to, że informacje o planowanym zakończeniu inwestycji w gazoport, jakimi karmi nas pan minister Budzanowski, nie mają oparcia w rzeczywistości. Co więcej, materiały te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-22 23:11

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 742) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 796). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-08 11:50

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W związku z obserwowanym ostatnio wzrostem bezrobocia w mediach pojawia się często informacja o pomocy i wsparciu osób bezrobotnych programami aktywacji zawodowej. Osoby bezrobotne z powodu dużego regionalnego bezrobocia skazane są na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 21:20

Zobacz także:
Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 926 i 952). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota przedstawić stanowisko wobec obecnie omawianego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-08 11:14

Zobacz także: