Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • video


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych   (druki nr 2616, 2617 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 08:24

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Państwo Posłowie! Gdyby to dotyczyło normalnego obywatela w naszym kraju, to takie wejście odbyłoby pewnie wczesnym rankiem, czyli zaraz po zakończeniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 12:29

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

37 i 38 punkt porządku dziennego:   37. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2616).   38. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk nr 2617). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 09:56

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (druk nr 2541). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-27 13:05

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2421). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawartego w druku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-27 12:14

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-27 11:49

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 2307 i 2326). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec sprawozdania komisji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 18:33

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2012 r. (druk nr 1901) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2229). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch przedstawiam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 19:28

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. (druk nr 1998) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2105). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Mój przedmówca notabene nieopatrznie sam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 15:38

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 2254 i 2257). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 09:41

Zobacz także: