Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • video


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 08:46

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 08:50

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-20 15:17

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku (druk nr 3313) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 3510). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Przewodniczący! Mam pytanie, ponieważ do mojego biura... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 14:15

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

38 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2013 r. (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Minister! Mam takie pytanie. Oczywiście wiemy, jakie skutki przynosi palenie papierosów i picie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-22 10:54

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

38 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2013 r. (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Koło Poselskie Ruch Palikota tak naprawdę nie ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-22 10:30

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

37 punkt porządku dziennego: Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Pani Rzecznik! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 18:02

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o: - rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 3245, 608 i 3470). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Ministrze! Jeden z moich poprzedników mówił właśnie o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 14:06

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o: - rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 3245, 608 i 3470). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 13:30

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 3254 i 3344). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Pani Rzecznik! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę zaprezentować stanowisko wobec projektu będącego przedmiotem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 12:44

Zobacz także: