Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • jacekkwiatkowski
  • kwiatkowski


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W podsumowaniu raportu napisano: ˝Dane te mogą świadczyć o braku celowości funkcjonowania tych programów pomocowych, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Oświadczenie z dnia 15 marca 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Marszałku Województwa Wielkopolskiego! Panie Premierze! Do tego oświadczenia zmusiła mnie bardzo trudna sytuacja części pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Panie marszałku województwa wielkopolskiego - dla przypomnienia podam, że jest nim Marek Woźniak, członek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszyscy pamiętamy wiersz Juliana Tuwima z 1938 r. pod tytułem ˝Lokomotywa˝. Czytając go, można poznać realia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 163). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza (druki nr 100 i 148). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota wnoszę o 10 minut przerwy w obradach. Na sali plenarnej po długiej nieobecności pojawił się pan prezes Rady Ministrów Donald Tusk.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 22:07

Zobacz także:
Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Padło wiele pytań, głównie o małych i średnich przedsiębiorców,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Jacek Kwiatkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Może szybko, bo jest mało czasu. Prawa strona tyle mówi o niepodległości, o utracie niepodległości, o suwerenności. Może krótko powiem tak: mam małą propozycję, abyśmy wypracowali jakiś konsensus w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 38 i 67). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wejście w życie ustawy, które nastąpi na początku 2012 r., spowoduje w skali kraju, jak wynika z szacunków Związku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Jacek Kwiatkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie będę pytał o jakiś tam krzyż, o narkotyki itd., żeby posłowie z PiS mogli dzisiaj spokojnie zasnąć (Wesołość na sali), ale jako młody poseł zapytam o pozycję, którą tutaj znalazłem:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: