Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • grupinski


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-17 15:14

Zobacz także:Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 22:29

Zobacz także:

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:53

Zobacz także:Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-05 10:56

Zobacz także:Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Rafał Grupiński:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Z wnioskiem formalnym.     (Głos z sali: Cisza! Cisza!)     Proszę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-17 15:40

Zobacz także:Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

Poseł Rafał Grupiński:     W trybie formalnym.     (Głos z sali: Nie ma takiego, panie marszałku.)     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!     (Poseł Antoni Macierewicz: Nie ma takiego trybu.)     Chciałbym zgłosić wniosek przeciwny do wniosku pana premiera Kaczyńskiego - o niezwoływanie Konwentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 09:16

Zobacz także:Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Wniosek o odwołanie posła Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2855). Poseł Rafał Grupiński:     Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Pan poseł Krzysztof Szczerski, mój przedmówca, apelował, żeby jeśli chodzi o kwestię omawianą w tym punkcie porządku obrad, zerwać z logiką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 10:33

Zobacz także:Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Rafał Grupiński:     Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Przed laty mawiano, że uprawianie polityki przypomina trochę głaskanie tygrysa. Pani premier rozpoczęła... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 08:28

Zobacz także: