Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • genowefatokarska
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię o poselskim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 591). Poseł Genowefa Tokarska:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druki nr 482 i 513). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druki nr 487 i 514). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

15 i 16 punkt porządku dziennego:   15. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym (druk nr 424).   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym (druk nr 425). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 393). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw (druki nr 282 i 337). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 278 i 308).    8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 23:49

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druki nr 281 i 311). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 23:49

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 266). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także: