Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • garczewski
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl
  • swietokrzyskiePoseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 07:44

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 14:39

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji podatkowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 17:25

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 10:47

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 11:21

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

30 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 3461). Poseł Romuald Garczewski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 19:30

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468). Poseł Romuald Garczewski:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:17

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 3361 i 3456). Poseł Romuald Garczewski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 21:10

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Zbigniew Babalski:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z przykrością chcę powiedzieć, że ostateczne stanowisko klub Prawa i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 13:43

Zobacz także: