Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 84 i 91). Poseł Sławomir Jan Piechota:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Platforma Obywatelska rekomenduję przyjęcie przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Grzegorz Schetyna - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Grzegorz Schetyna:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! To ważna debata. Mówimy o przyszłości Polski, o polityce zagranicznej, o tym, jak ma wyglądać. Podsumowujemy minione 22 lata, przypominamy sobie i analizujemy tę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Michał Jaros - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Michał Jaros:     Szanowna Pani Marszałkini! (Oklaski)     (Głosy z sali: Ooo...)     Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałbym odnieść się do części 27: Wydatki państwa, określonej w odpowiednim załączniku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 32 i 42). Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Zofia Czernow - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Zofia Czernow: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.Sławomir Jan Piechota: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Marek Łapiński - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.Marek Łapiński: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.Jarosław Charłampowicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Maciej Zieliński - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.Maciej Zieliński: Ślubuję. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: