Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • cezaryolejniczak
  • sld


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Trzy pytania w sprawach, o których pani mało powiedziała: rolnictwo, energetyka i częściowo oświata.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 18:14Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Eksport do Rosji w ostatnich siedmiu latach wzrósł kilkakrotnie, szczególnie w branży rolno-spożywczej. To nie tylko jabłka, nie tylko warzywa kapustne, pomidory i papryka, ale również artykuły... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 12:49Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2683 i 2732). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pytałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 08:36Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2683 i 2732). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję bardzo.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 02:53Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2683 i 2732). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 02:39Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druki nr 2689 i 2729). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Państwo Ministrowie! Ja też jestem przyjacielem pszczół, żeby była jasność, nie tylko pan poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 02:24Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druki nr 2660 i 2698). Poseł Cezary Olejniczak:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać: Jak w toku prac legislacyjnych doszło do tego, że siedziba Polskiej Agencji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 01:44Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druki nr 2264 i 2598). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Od kilku lat obserwujemy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 11:32Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 2662 i 2671). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował nad tymi poprawkami zgodnie z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 20:32Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.˝ (druk nr 2452) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2558). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 18:21