Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • cezaryolejniczak
  • lodzkie
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374, 2842 i 2842-A) - trzecie czytanie. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Również podpisałem się pod... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 00:48Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007) - trzecie czytanie. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Ten rok, rok kwotowy, jest ostatnim rokiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 00:01Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Cezary Olejniczak:     Postaram się, panie marszałku.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam pytanie odnośnie do rekompensat za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 18:32Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 18:16Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 2979). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:04Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam dwa pytania. Jedno związane jest z rolnictwem, dokładnie dotyczy ono instytucji, która w tej chwili... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 12:27Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2985 i 2990). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję bardzo.     Szanowna Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 09:58Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 2986 i 2989). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 09:49Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Tak się przysłuchuję tej dyskusji i mam wrażenie, że to Pendolino to zakupiły krasnoludki. Otóż nie krasnoludki zakupiły Pendolino, tylko rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 12:46Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2906 i 2942). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-28 10:59