Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • borkowski
  • mazowieckie
  • psl


Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1190 i 1747). Poseł Krzysztof Borkowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście to bardzo dobrze - sprostowanie do mojego pytania - że komornicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 21:02Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1190 i 1747). Poseł Krzysztof Borkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie, które dotyczy wielu przedsiębiorców. Komornik jako instytucja zaufania publicznego powinien wspierać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 20:48Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1640). Poseł Krzysztof Borkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam kilka pytań co do tego projektu. Mianowicie projekt dotyczy obszarów wiejskich, projekt dotyczy głównie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 21:53Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1640). Poseł Krzysztof Borkowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko wobec projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 21:19Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

32 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców (druk nr 1504) - kontynuacja. Poseł Krzysztof Borkowski:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Otóż w ubiegłej kadencji i na początku tej uchwaliliśmy trzy ustawy deregulacyjne. Minister gospodarki wniósł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 12:45Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

31 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk nr 1503) - kontynuacja. Poseł Krzysztof Borkowski:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie pana posła Cezarego Olejniczaka, powiem tak. Sądzę, że nie ulega wątpliwości, iż taka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 12:28Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Państwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druki nr 1619 oraz 1632). Poseł Krzysztof Borkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 22:56Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

39 i 40 punkt porządku dziennego:   39. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk nr 1503).   40. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców (druk nr 1504). Poseł Krzysztof Borkowski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dziękuję wszystkim posłom, którzy występowali,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 15:29Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

39 i 40 punkt porządku dziennego:   39. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk nr 1503).   40. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców (druk nr 1504). Poseł Krzysztof Borkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 14:39Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

39 i 40 punkt porządku dziennego:   39. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy (druk nr 1503).   40. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców (druk nr 1504). Poseł Krzysztof Borkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 14:08