Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • bogdanzdrojewski
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Bogdan Zdrojewski - Wystąpienie z dnia 11 października 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd ˝Paktu dla kultury˝ zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1% PKB w perspektywie do 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony i liczbą komplementów, i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-14 21:26

Zobacz także:Poseł Bogdan Zdrojewski - Wystąpienie z dnia 11 października 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd ˝Paktu dla kultury˝ zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1% PKB w perspektywie do 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie, które zostało skierowane do rządu, zawiera jeden element... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-14 21:14

Zobacz także:Poseł Bogdan Zdrojewski - Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku oraz komisyjnym projektem uchwały. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z mojego punktu widzenia oczywiście nie ma żadnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 13:08

Zobacz także:Poseł Bogdan Zdrojewski - Zapytanie z dnia 04 stycznia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście deklaruję, że zwiększę te środki finansowe, jak będą ciekawe projekty, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza jak pojawią się takie, które będą inwestycjami: inwestycjami w wiedzę, inwestycjami we... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-05 12:41

Zobacz także:Poseł Bogdan Zdrojewski - Zapytanie z dnia 11 października 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Przede wszystkim chciałbym podziękować za zwrócenie uwagi na ten właśnie obszar aktywności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w ostatnich latach stał się szczególnie ważny,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-18 16:23

Zobacz także:Poseł Bogdan Zdrojewski - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.  Bogdan Zdrojewski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: